Beleid voor kunstmatige intelligentie

Beleid voor ethisch AI-gebruik voor TPN-media

Introductie

Bij TPN Media zetten we ons in voor het ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om ervoor te zorgen dat onze nieuwsverslaggeving betrouwbaar, onbevooroordeeld, neutraal, op feiten gecontroleerd, actueel en met respect voor de menselijke waardigheid blijft. Het volgende beleid schetst onze principes en praktijken voor het verantwoorde gebruik van AI-technologieën.

Principes

1. Transparantie: We zullen het gebruik van AI duidelijk openbaar maken in onze processen voor het creëren van inhoud en data-analyse. AI kan worden gebruikt voor basisgrammatica, zinsstructuur en spellingcorrecties zonder openbaarmaking, maar alle inhoud die volledig door AI is gecreëerd, zou openbaar worden gemaakt.
2. Aansprakelijkheid: Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onze AI-systemen en zullen eventuele problemen onmiddellijk verhelpen.
3. Eerlijkheid: Onze AI-tools zullen worden ontworpen om discriminatie en vooroordelen te voorkomen, waardoor een eerlijke vertegenwoordiging van alle gemeenschappen wordt gegarandeerd.
4. Privacy: We zullen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers en bronnen beschermen en AI gebruiken op een manier die hun privacy en vertrouwelijkheid respecteert.
5. Integriteit: AI zal niet worden gebruikt om misleidende of valse inhoud te creëren. Alle door AI gegenereerde inhoud wordt op feiten gecontroleerd en beoordeeld door menselijke redacteuren.

Praktijken

1. Contentcreatie: AI kan helpen bij het opstellen en redigeren van artikelen, maar de uiteindelijke redactionele controle blijft bij menselijke journalisten die elk afzonderlijk artikel zullen beoordelen en persoonlijk redigeren. AI zal niet worden gebruikt om artikelen volledig te genereren zonder menselijke input, en AI zal niet worden gebruikt om de inhoud van andere bedrijven te herschrijven, kopiëren of samenvoegen. AI kan worden gebruikt om te helpen bij advertorial-inhoud en voor het proces van het creëren van ideeën, zoals krantenkoppen of om analytische gegevens te verstrekken.
2. Data-analyse: AI zal worden gebruikt om gegevens voor journalistieke doeleinden te analyseren, om ervoor te zorgen dat de interpretatie van gegevens accuraat en ethisch is.
3. Gebruikersinteractie: AI kan worden gebruikt om opmerkingen en feedback van gebruikers te beheren, maar zal het menselijk oordeel in gevoelige zaken niet vervangen. AI zal worden gebruikt om vertaal- en taalopties te helpen genereren, evenals zoekintegratieopties voor de website om het zoeken intuïtiever te maken.
4. Reclame: AI-gestuurde gerichte reclame zal worden uitgevoerd met respect voor de privacy van gebruikers en zonder de redactionele onafhankelijkheid in gevaar te brengen. Onze externe advertentiepartners kunnen ook AI gebruiken voor hun advertentie- en marketingprogramma's. Hun beleid kan verschillen van het onze. Ze kunnen worden ingezien op de respectievelijke externe partnerwebsites, zoals Taboola, Google, enz.
5. Continu leren: We zullen onze AI-systemen en -beleid regelmatig herzien en bijwerken om aan te sluiten bij de evoluerende ethische normen en maatschappelijke verwachtingen.

Naleving en toezicht

Een toegewijde AI Ethics Board, onder toezicht van de eigenaren van TPN Media, zal toezicht houden op de implementatie van dit beleid en ervoor zorgen dat de wettelijke normen en ethische best practices worden nageleefd. Er zullen regelmatig audits worden uitgevoerd om de impact van onze AI-systemen op de samenleving en individuele rechten te beoordelen.

Conclusie

Bij TPN Media geloven we dat AI een positieve kracht kan zijn in de journalistiek, en ons vermogen om ons publiek te informeren, te betrekken en te versterken vergroot. We beloven dat we AI op verantwoorde wijze zullen gebruiken, met inachtneming van de hoogste ethische normen en respect voor menselijke waarden.

We beloven ook om AI als hulpmiddel te gebruiken, zoals woordenboeken, rekenmachines of spellingcontroles, en MET AI te werken, maar we laten AI niet VOOR ons werken, waarbij we deze opwindende nieuwere technologie gebruiken om nauwkeuriger werk te garanderen en kwaliteit, origineel te blijven leveren , op feiten gecontroleerd, niet-geaggregeerd nieuws.

TPN Media, april 2024

-

Openbaarmaking: AI werd gebruikt om de sjabloon voor dit artikel op te zetten en als voorbeeld van AI-gebruik. Dit beleid werd vervolgens volledig door mensen herzien, uitgebreid, op feiten gecontroleerd en bewerkt. Deze openbaarmaking dient ook als voorbeeld van wat men kan zien op AI-materiaal op onze platforms.