De Thaise minister van Volksgezondheid schetst een plan om cannabisbloemen tegen eind 5 opnieuw te classificeren als verdovend middel van het type 2024

FOTO: Prachachat

Nationaal—

Op 23 mei 2024 sprak de heer Somsak Thepsuthin, de Thaise minister van Volksgezondheid, de nationale media toe over het voorstel van de premier om cannabisbloemen te herclassificeren als een type 5 verdovende illegale drug.

De overheid streeft ernaar cannabis alleen voor medische en gezondheidsdoeleinden te gebruiken om economische waarde te genereren. Het voorstelproces zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond.

Volgens de heer Somsak zal het opstellen van de noodzakelijke wetgeving twee ondergeschikte wetten omvatten. De eerste wet, aangekondigd door het Ministerie van Volksgezondheid, zal “de cannabisplant” aanwijzen als een type 5 verdovend middel volgens de Narcotica Code, met uitsluiting van bepaalde delen: bladeren, takken, wortels, stengels en zaden. In wezen zullen hierdoor alleen de bloemen of knoppen het illegale verdovende deel worden.

Hennep zal niet opnieuw tot een illegaal verdovend middel worden gemaakt, voegde Somsak eraan toe. Dit betekent ook dat CBD geen illegaal verdovend middel zal zijn.

De tweede wet zal regels schetsen voor het kweken, bezitten, importeren, exporteren of gebruiken van cannabis.

Het opstellen van deze wetten moet aansluiten bij de huidige Thaise wetten en het huidige overheidsbeleid. De heer Somsak benadrukte dat de wetten duidelijk de doelstellingen en inhoud van verdere procedures moeten omschrijven.

Het voorgestelde ondergeschikte wetsvoorstel omvat drie hoofddoelstellingen:

  1. Het kweken, bezitten, importeren, exporteren of consumeren van cannabis mag uitsluitend voor medische doeleinden, patiëntenbehandeling, onderzoek of soortgelijk gebruik plaatsvinden, en niet voor recreatieve doeleinden.
  2. Het kwalificatieproces voor het verlenen van toestemming voor cannabisgebruik moet duidelijk, proportioneel en in overeenstemming met de regelgeving zijn.
  3. Ministeriële regelingen moeten vooraf aan het publiek worden aangekondigd, zodat burgers en cannabisgebruikers de tijd krijgen om zich aan te passen en eraan te voldoen.

Somsak verklaarde dat de processen niet te ingewikkeld of te moeilijk zouden zijn voor de huidige apotheken en winkels voor echte medicinale cannabis, en dat ze de zaken niet zouden mogen verstoren voor gebruikers die cannabis echt om medische redenen nodig hebben.

Ondertussen blijven pro-cannabisactivisten protesteren tegen het illegaal maken van cannabistoppen en hopen ze een compromis te sluiten met de minister van Volksgezondheid voordat er definitieve wetten komen, en in plaats daarvan op te roepen tot betere regelgeving.

Abonneren
Kittisak Phalaharn
Kittisak heeft een passie voor uitgaan, hoe zwaar het ook zal zijn, hij zal reizen met een avontuurlijke stijl. Wat zijn interesse in fantasy betreft, zijn detectivegenres in romans en sportwetenschappelijke boeken een deel van zijn ziel. Hij werkt voor Pattaya News als de nieuwste schrijver.