Thaise rechtbank besluit partijbod naar voren te schuiven om de Lese Majeste-wet te wijzigen, een poging om de constitutionele monarchie te ondermijnen

nationaal —

Het Constitutionele Hof van Thailand heeft geoordeeld dat de voorstellen en inspanningen van de Move Forward Party (MFP) om de majesteitswet te wijzigen ongrondwettig zijn en een poging zijn om het constitutionele monarchiesysteem van het land omver te werpen.

De uitspraak van de rechtbank, gedaan op woensdag 31 januari, heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de toekomst van de partij en de mogelijke ontbinding ervan.

De rechtbank vaardigde een staakt-bevel uit tegen de MFP, waardoor alle verdere activiteiten in verband met het wijzigen van de controversiële wet effectief werden stopgezet. Dit vonnis opent de deur voor mogelijke juridische stappen om de ontbinding van de partij te bewerkstelligen. Voormalig senator Ruangkrai Leekitwattana heeft zelfs gezegd dat hij morgen, 1 februari, een petitie zal indienen bij het Charter Court om de Move Forward Party te ontbinden, na de uitspraak van de rechtbank.

Volgens rapporten kunnen verzoekschriften worden ingediend bij de verkiezingscommissie (EC), waarin wordt beweerd dat de acties van de MFP in strijd zijn met artikel 49 van de grondwet, zoals geïnterpreteerd door de rechtbank. Als de EC de MFP schuldig acht in het verzoekschrift, kan zij de rechtbank verzoeken de partij te ontbinden op grond van artikel 92 van de politieke partijenwet. Deze sectie maakt de ontbinding van de partij mogelijk en een verbod van tien jaar op deelname aan verkiezingen voor haar leidinggevenden, inclusief Pita Limjaroenrat, de voormalige partijleider van de MFP, indien schuldig bevonden aan het overtreden van Sectie 10.

Bovendien, als er een petitie wordt ingediend bij de Nationale Anti-Corruptie Commissie (NACC) en zij vaststellen dat de acties van de MFP ernstig ethisch wangedrag vormen, kunnen alle 44 MFP-parlementsleden, inclusief Pita, die de majesteitswijzigingsvoorstellen hebben ingediend, een levenslange gevangenisstraf riskeren. verbieden uit de politiek.

Ondanks dat er krachtig op werd aangedrongen dat de voorstellen de majesteitswet moesten wijzigen en niet intrekken, wierpen de uitspraak van het Constitutionele Hof van vandaag en de mogelijkheid van ontbinding een donkere schaduw over de toekomst van de MFP.

Tijdens een onmiddellijke persconferentie ontkenden de regerende hooggeplaatste leden van de MFP opnieuw dat ze van plan waren de constitutionele monarchie omver te werpen of de wet Lese Majeste in te trekken, en benadrukten ze dat ze alleen de wet wilden wijzigen. MFP-leiders zeiden dat ze zich alleen maar wilden inzetten voor burgers om een ​​gelijkwaardige samenleving te creëren.
-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=

Vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief en ontvang al ons nieuws in één spamvrije dagelijkse e-mail Klik hier! OF, vul hieronder je e-mailadres in!

Richt Tanakorn
De lokale nieuwsvertaler bij The Pattaya News. Aim is een vierentwintigjarige jongen die momenteel in Bangkok woont. Hij is geïnteresseerd in Engelse vertalingen, verhalen vertellen en ondernemerschap en gelooft dat hard werken een onmisbaar onderdeel is van elk succes in deze wereld.