De waarheid achter de Thailand's smaad-/lasterwetten en de Computer Crimes Act

Thailand-

Onlangs is er een verhaal in het nieuws geweest over een eigenaar van een restaurant in Pattaya die een juridische aanklacht indient tegen een prominent lid van een Facebook Meal review-groep voor het maken van een negatieve recensie. Wij hier bij The Pattaya News zullen geen van beide partijen noemen of in details treden (ook vanwege juridische redenen), maar zullen in het algemeen commentaar geven op de situatie, aangezien dit veel discussie veroorzaakt op lokale prikborden. Het lijkt erop dat de meerderheid van de mensen die commentaar geven niet op de hoogte zijn van de Thaise wet of het er niet mee eens zijn. Of je het er nu mee eens bent of niet, het verandert niets aan het feit dat het de wet IS.

Ten eerste zullen de meeste oude prikbordlezers in Thailand merken dat de meeste van hen zwaar worden gemodereerd en geen naam en schande, negatieve recensies of laster toestaan. De betrokken website kan namelijk ook partij zijn bij juridische aanklachten wegens laster en laster. De meeste commentaarsecties (inclusief die van ons) worden zwaar gemodereerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat laster, smaad en alles wat kritisch is over de overheid niet is toegestaan. Het maakt niet uit of je land vrijheid van meningsuiting heeft of dat je thuis kunt posten wat je wilt. Dat is hier niet het geval.

Ten tweede zijn de meeste wetten in Thailand in het voordeel van de bedrijfseigenaar of verhuurder, niet de consument of huurder. In westerse landen is dit normaal gesproken omgekeerd. Nogmaals, of je het er nu mee eens bent of niet, dit is de Thaise wet.

Ten derde is smaad/laster/laster in Thailand zowel een civiel- als een strafbaar feit. Laten we eens kijken naar de wet:

Hier is, met dank aan Siam Legal, de huidige wet zoals geschreven voor laster:

 

Sectiecode: 0326 – 0333

Criminele code

SPECIFIEKE OVERTREDINGEN
TITEL XI
OVERTREDING TEGEN VRIJHEID EN REPUTATIE

Hoofdstuk 3: Belediging van laster

Sectie 326. Laster

Een ieder die de andere persoon iets toerekent ten overstaan ​​van een derde persoon op een manier die de reputatie van die andere persoon zou kunnen schaden of zou kunnen onthullen dat die andere persoon wordt gehaat of geminacht, pleegt laster en wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een boete van niet meer dan twintigduizend Baht, of beide.

Sectie 327. Laster voor de familie

Degene die iets toerekent aan de overleden persoon vóór de derde persoon, en die toerekening de reputatie van de vader, moeder, echtgenoot of kind van de overledene zou kunnen schaden of die persoon zou blootstellen, gehaat of opgelicht om te worden gezegd dat hij laster pleegt, en wordt gestraft zoals voorgeschreven door artikel 326.

Sectie 328. Laster door publicatie

Indien het strafbare feit van laster wordt gepleegd door middel van publicatie van een document, tekening, schilderij, cinematografische film, foto of brieven die op enigerlei wijze zichtbaar zijn gemaakt, grammofoonplaten of een ander opname-instrument, het opnemen van beeld of brieven, of door het uitzenden of verspreiden van beeld, of door verspreiding met andere middelen, wordt de overtreder gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en met boete van ten hoogste tweehonderdduizend Baht.

Sectie 329. Verklaring van goede trouw

Een persoon geeft te goeder trouw een mening of een verklaring:

  1. Bij wijze van zelfrechtvaardiging of verdediging, of ter bescherming van een gerechtvaardigd belang;
  2. In de hoedanigheid van ambtenaar bij de uitoefening van zijn functies;
  3. Bij wijze van eerlijke commentaar op een persoon of ding onderworpen aan publieke kritiek; of
  4. Bij wijze van eerlijk verslag van de open procedure van een rechtbank of vergadering

zich niet schuldig maken aan laster.

Sectie 330. Waarheid als verdediging

Indien de wegens laster vervolgde persoon kan bewijzen dat de door hem geuite beschuldiging waar is, wordt hij niet gestraft. Maar het zal hem niet worden toegestaan ​​te bewijzen dat een dergelijke beschuldiging betrekking heeft op persoonlijke zaken, en een dergelijk bewijs zal niet in het voordeel zijn van het publiek.

Sectie 331. Advies in een gerechtelijke procedure

De partij in een zaak of de advocaat van de partij die in de procedure van het Hof ten gunste van zijn zaak een mening of verklaring naar voren brengt, is geen misdrijf van laster.

Sectie 332. Straf

In geval van laster waarin wordt geoordeeld dat de verdachte schuldig is, kan de rechtbank bevelen:

  1. om de lasterlijke zaak of een deel daarvan in beslag te nemen en te vernietigen;
  2. Het op kosten van de verdachte een- of meermaals publiceren van het geheel of een gedeelte van het vonnis in een of meer dagbladen.

Sectie 333. Samengestelde overtreding

De misdrijven in dit hoofdstuk zijn samengestelde misdrijven. Indien de benadeelde bij de laster overlijdt voordat hij een klacht indient, kunnen de vader, moeder, echtgenoot of kind van de overledene een klacht indienen, en wordt aangenomen dat deze persoon de benadeelde is.

In duidelijke bewoordingen, als je de reputatie van een persoon schaadt, inclusief hun bedrijf voor een derde partij (IE. Een prikbord of een Facebook-groep), overtreed je de wet en riskeer je twee jaar gevangenisstraf. Dit, in combinatie met de wet op computercriminaliteit, maakt het tegen de wet om een ​​lasterlijke en lasterlijke beoordeling van een bedrijf of individu te plaatsen. Dit is de reden waarom er zo weinig beoordelingswebsites zijn, geen gejuich voor Thailand en de rechtbank van de publieke opinie is hier zeldzaam. Zelfs het liken van een negatieve post of het maken van een negatieve Facebook-commentaar kan en HEEFT mensen in de problemen gebracht.

Wat als de uitspraken over het bedrijf waar zijn? In Thailand maakt dat niet uit. Waar het om gaat is of het de publieke reputatie (gezicht) van de andere persoon of het bedrijf schaadt, TENZIJ het het publiek in zijn geheel ten goede komt. Als het een privé-aangelegenheid is over de kwaliteit van bijvoorbeeld een ontbijt in een restaurant en de klant maakt er een groot probleem over op Facebook en Twitter, terwijl het een privé-aangelegenheid tussen de eigenaar en de klant had moeten zijn of te klein had moeten zijn indien nodig de rechter claimt, heeft de klant ongelijk. De reden dat veel mensen hiermee worstelen op bepaalde prikborden, is dat dit het tegenovergestelde is van westerse landen. Nogmaals, dit is echter de Thaise wet.

Laten we eens kijken naar de wet op computercriminaliteit en hoe dit van toepassing is op iemand die een negatieve beoordeling van een bedrijf of een persoon maakt:

 

De Wet Computercriminaliteit

De meest afdwingbare delen van laster- en smaadwetten komen uit de Computer Crimes Act. Aangenomen in 2007 en onlangs herzien, zegt de wet dat, niet alleen is de persoon die lasterlijke opmerkingen schrijft verantwoordelijk voor hen - maar dat geldt ook voor elke website, webmaster of iemand anders die wordt beschouwd als een "tussenpersoon" van de informatie die niets doet om het te melden of te verwijderen.  We weten hier bij The Pattaya News dat de facebookgroep waar dit werd gepost het materiaal inderdaad heeft verwijderd. Alleen al het hosten of runnen van een beoordelingsgroep zonder zorgvuldige moderatie kan u echter in de problemen brengen. Zelfs als u de post leuk vindt waarin iemand een negatieve recensie heeft geplaatst, kunt u zelfs wettelijk aansprakelijk worden gesteld.

Wees dus voorzichtig met het "liken" of "delen" van mogelijk aanstootgevend materiaal, want u wilt niet zelf vast komen te zitten aan het einde van een vervelende rechtszaak in Thailand!

Hoewel het een goed punt is dat de Computer Crimes Act oorspronkelijk werd ingevoerd om de monarchie te beschermen en niet voor kleine problemen tussen een boosaardige klant en een boze lokale ondernemer, adviseren wij hier bij The Pattaya News om een ​​probleem één op één op te lossen met het management in plaats van ze te "stralen" op sociale media. Als het niet kan worden opgelost en het een serieus probleem is, dan is dat waar het rechtssysteem voor is.

Hopelijk is dit leerzaam voor mensen.

Afbeelding na berichtinhoud
BRONSiam legaal
De heer Adam Judd is de mede-eigenaar van TPN Media sinds december 2017. Hij komt oorspronkelijk uit Washington DC, Amerika, maar heeft ook in Dallas, Sarasota en Portsmouth gewoond. Zijn achtergrond ligt in detailhandel, HR en operationeel management, en hij schrijft al vele jaren over nieuws en Thailand. Hij woont al meer dan negen jaar in Pattaya als fulltime inwoner, is lokaal goed bekend en bezoekt het land al meer dan tien jaar als een regelmatige bezoeker. Zijn volledige contactgegevens, inclusief contactgegevens van het kantoor, zijn te vinden op onze contactpagina hieronder. Verhalen kunt u een e-mail sturen naar Editor@ThePattayanews.com Over ons: https://thepattayanews.com/about-us/ Neem contact met ons op: https://thepattayanews.com/contact-us/